Speerpunten

De faciliteiten, die er voor jongeren zijn in de Gemeente Altena, zijn ontoereikend. Wij zijn begonnen met een onderzoek over welke faciliteiten de hoogste urgentie hebben en wij zullen de gemeenteraad daarover adviseren om tot actie over te gaan.


Veiligheid is van groot belang. Het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente Altena, met name op het gebied van verlichting op en rond fietspaden heeft onze aandacht.


Wij willen jongeren op allerlei manieren laten kennismaken met de circulaire economie. Zo willen wij jongeren voorbereiden op een duurzame toekomst in Altena en de bewustwording daarvan.


Het drugsprobleem in de gemeente Altena blijft een hardnekkig probleem. Wij willen met voorlichting en een structurele aanpak het drugsgebruik in Altena terugdringen.


Wij willen Altena aantrekkelijk houden voor jongeren. Wij zetten ons daarom in voor genoeg betaalbare woningen voor jongeren. Zonder betaalbare huisvesting voor jongeren zal Altena leeglopen en dat is onwenselijk.


Financiële lasten en schulden stijgen voor jongeren steeds verder. Jongeren moeten op een een eerlijke en onafhankelijke manier worden voorgelicht over de gevolgen van leningen en moeten adequate ondersteuning krijgen bij mogelijke schulden.


Wij zetten ons in om Altena bereikbaar te houden op allerlei manieren. Het Openbaar Vervoer is voor jongeren een belangrijk middel om zich te verplaatsen. We proberen dit goed in kaart te brengen en de gemeenteraad hierover te adviseren.


De Jongerenraad blijft bezig met het werven van leden om ervoor te zorgen dat onze oren en ogen verspreid zijn en blijven door de hele gemeente.


Via onder andere radio en tv, Facebook, Instagram en onze website zijn wij te volgen en brengen wij de onderwerpen, die voor jongeren belangrijk zijn, in het nieuws.


Als Jongerenraad houden wij ons bezig met serieuze onderwerpen, maar is er ook ruimte voor ontspanning. Zo organiseren wij twee keer per jaar een teambuildingsactiviteit om iets te leren over een bepaald onderwerp en de samenwerking te versterken.