Reglement van orde

De Jongerenraad Going4Altena stelt ieder jaar het reglement van orde vast. Het reglement van orde zijn de voorschriften voor de werking van onze organisatie, hier houdt ieder lid van de jongerenraad zich aan.

Reglement van orde 2021 Going4Altena: