Voltooide Projecten

Op deze pagina staat een lijst met voltooide projecten uit het verleden. Deze lijst zal op een later moment worden aangevuld met details over de projecten.

 • Rookvrije bushaltes in Altena
 • Jongerenfaciliteiten
 • Uitbreiden en informeren van onze ‘achterban
 • Plaatsing van lantaarnpalen langs onveilige fietspaden in Altena
 • Jongerenerkenning in de vorm van een een kristal
 • Verkiezingendebat ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen
 • Inhoudelijk bijdragen aan actieplan over drugs en alcohol
 • Advies en onderzoek ingebracht over Jongerenfaciliteiten
 • Advies over duurzaamheid wat resulteerde in een budget voor masterclasses op scholen
 • Brief geschreven over de verplaatsing van de Aldi in Werkendam aan de gemeenteraad
 • Organiseren Event over de volgende stap: Studeren, Geld, Zorg en stemmen
 • Meedenken met bibliotheek over invulling van een jongerenruimte

Extra informatie over jongerenfaciliteiten

De projectgroep jongerenfaciliteiten is ontstaan in 2018 met als doel om te onderzoeken welke faciliteiten jongeren in de gemeente missen en welke faciliteiten de hoogste urgentie hebben. Onlangs hebben wij hier de gemeenteraad over geadviseerd. 

Voor ons is het belangrijk dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en dat zij geen faciliteiten missen om of dicht bij hun eigen dorp. 

Om dit te onderzoeken hebben wij een enquête verspreid door de gehele gemeente. Aan de hand van de uitkomsten hebben wij een advies geschreven met de gevonden problemen en de mogelijke oplossingen.januari hebben wij ons advies voorgelegd tijdens de “inloop”. Het advies waar wij over ingesproken hebben is te lezen in de bijlage.

Het advies bestaat uit een enquête, overzicht van faciliteiten in de gemeente en het advies zelf. Het inspreken is terug te zien via de volgende link: https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/778174/Inloop%2019-01-2021

Hierna hebben wij een reactie van het college van burgemeesters en wethouders gekregen op ons advies, wat wij een teleurstellende reactie vonden. De reactie is te lezen in de bijlage. Hierna hebben wij opnieuw ingesproken en gereageerd. Dit is ook te lezen in de bijlage en is te zien via de volgende link: https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/778844/Altenaronde%2023-02-2021

Er is geluisterd naar onze teleurstelling en uiteindelijk is ons voorstel aangenomen. Het volledige raadsbesluit is ook te lezen in de bijlage. Voor nu is het even afwachten wat er gaat gebeuren. Gelukkig gaan wij wel betrokken worden bij het proces!

Omdat dit een actueel onderwerp blijft, houdt de Jongerenraad dit nauwlettend in de gaten.