Actieve Projecten

Er is de afgelopen jaren door de Jongerenraad veel gedaan. De Jongerenraad is bij veel projecten of besluiten betrokken geweest en daar zijn wij trots op. We zijn blij dat de jongeren als groep vertegenwoordigd wordt bij te nemen besluiten door de Gemeenteraad of bij opdrachten van het College van Burgemeester en Wethouders.


Wat loopt er nu nog?

Omdat er steeds nieuwe ideeën zijn, de gemeenteraad om advies vraagt en situaties veranderen blijven we ons vastbijten in bepaalde onderwerpen. Het kan namelijk altijd beter!

Bekijk onze actieve projecten:

Studieplekken

Jonge Mantelzorgers

Leegloop

Mentale Gezondheid

Teambuilding

Bioscoopdag Mentale Welzijn

Jongeren Debat