Oorsprong & Focus

Oorsprong jongerenraad

De Jongerenraad heette voorheen eerst Going4OneAltena. De Jongerenraad was oorspronkelijk een icoonproject in het kader van de eenwording van de drie gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam. De Jongerenraad vertegenwoordigt de jongeren uit het Land van Heusden en Altena. De jongerenraad is officieel beëdigd op 2 april 2019 in de nieuwe Gemeente Altena, en veranderde de naam in Going4Altena. De leeftijden variëren van 12 tot en met 23 jaar. De Jongerenraad denkt actief mee in de ontwikkeling van een brede toekomstvisie voor de nieuwe gemeente ALTENA.

Focus Going4Altena

De Jongerenraad dient voor alle jongeren in de Gemeente Altena als aanspreekpunt. Jongeren kunnen bij ons terecht met onderwerpen, die bij hen spelen en waarvan zij vinden dat de Gemeente Altena daar iets mee moet doen. Alle onderwerpen die binnenkomen, krijgen aandacht van ons. In verschillende projectgroepen worden onderwerpen uitgewerkt en vaak leidt dit tot een advies of inspraakmoment bij de gemeenteraad.

Daarnaast zijn wij constant bezig met reflectie op de manier van werken en het aantrekken van nieuwe leden om ook kritisch naar onszelf te zijn.