2021

Jongerenraad op bezoek bij de fracties

Op bezoek bij de ChristenUnie

Enquete resultaten verkiezingen

Naar aanleiding van de gehouden enquete hebben we de huidige partijen uitgenodigd voor een gesprek om onze resultaten te delen en de politieke partijen te wijzen op de zichtbaarheid van hun werk. De enquete ging in het algemeen over de verkiezingen en wat partijen beter kunnen doen en wat punten zijn die volgens jongeren moeten worden aangepakt door de lokale politiek. Zie de bijlage voor de uitkomsten. okt-nov-dec 2021.


Jaarlijkse teambuildingsactiviteit 2021

Na ruim 1,5 jaar vooral digitaal te hebben vergaderd en elkaar amper gesproken te hebben hadden we als Jongerenraad een teamuitje georganiseerd. Dit versterkt het groepsgevoel en bovenal leuk ontspannen sociaal contact. Na een uurtje bowlen hebben we de middag afgesloten met een diner. Ontspanning vinden we belangrijk als Jongerenraad naast dat wij met vele serieuze onderwerpen bezig zijn. Zo leren we elkaar beter kennen bouw je uiteindelijk een nuttig netwerk op voor later! 11-10-2021


Creatieve sessie Eva Peet van Citisens

Afgelopen vergadering hebben we stilgestaan bij de ikigai van de Jongerenraad Going4Altena. Ikigai is een Japans concept dat staat voor datgene waar jij je bed voor uitkomt en waard is om voor te leven. Het is je passie waarin vier elementen samenkomen: hetgeen waar je van houdt, wat de wereld nodig heeft, waarvoor je betaald kunt worden en waar je goed in bent. Dit concept hebben we over de Jongerenraad gelegd. Samen brainstormen en uiteindelijk weer nieuwe plannen bedenken om Altena beter te maken voor jongeren! 6-10-2021


Gemeenteraad & College druk met advies JR

Begin dit jaar heeft de Jongerenraad een advies aangeboden aan de raad en het college over het tekort aan plekken om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontplooien. Twee weken geleden heeft het college toegezegd dat er ter verbetering plannen gemaakt zullen worden met partners en ondernemers. Voor deze plannen is ook geld nodig. Progressief Altena en CDA Altena heeft een motie ingediend om ook financiele ruimte te zoeken voor deze plannen. De jongerenraad blijft dit volgen! 13-07-2021


Bezoek nationale Jongerenradendag

Op 26 juni organiseerde de NJR een fysieke jongerenradendag. Alma en Jesse vertegenwoordigende Jongerenraad Going4Altena tijdens die dag in Den Haag. De groep bestond uit verschillende jongerenraden uit heel het land. Het was een gezellige dag en er is veel genetwerkt. Tijdens de dag is er gesproken over de problemen waar jongeren tegenaanlopen op landelijk en gemeentelijk niveau. Een zeer boeiende dag! 26-06-2021

Alma en Jesse tijdens de NJR

Nieuwe leden officieel geïnstalleerd

Dinsdag 22 juni zijn Stijn, Renske, Jesse en Louise officieel beëdigd in de raadsvergadering van de Gemeente Altena. Deze vergadering vond door corona na lange tijd weer fysiek plaats en werd door de coronaregels gehouden in de aula van het Altena College in Sleeuwijk. De Jongerenraad is blij met deze officiële uitbreiding en kijkt er naar uit om snel weer fysiek te vergaderen en zich zo optimaal mogelijk in te zetten voor de jongeren in Altena. 22-06-2021

De 4 leden samen met de burgemeester

Inspreken projectgroep jeugdlintje

Op maandag 7 juni hebben Elise en Marissa namens de projectgroep jeugdlintje het voorstel over het jongerenlintje ingediend bij de gemeenteraad tijdens de Altenaronde. Het voorstel werd goed ontvangen alleen zijn er nog wel praktische zaken die onderzocht moeten worden zoals de criteria voor het verkrijgen van een onderscheiding. De projectgroep gaat nu verder om tafel met de gemeente om dit verder uit te werken. Het voorstel kunt u hieronder lezen. 07-06-2021
Inspreken meerjarenbeleidsplan Alcohol en Drugs

Maandag 7 juni mocht ook Carst namens de projectgroep Alcohol en Drugs inspreken over het opgestelde meerjarenbeleid alcohol en drugs aanpak bij jongeren. Aan dit beleidsplan heeft de Jongerenraad meegewerkt en wordt de Jongerenraad ook meerdere malen genoemd. Hier is de Jongerenraad blij mee. Het meerjarenbeleidsplan is een goed fundament voor de verdere concrete acties tegen het alcohol en drugs gebruik in Altena. Carst heeft dit goed verwoord tijdens de Altenaronde. We hopen de samenwerking door te zetten samen met de wethouder! 07-06-2021

Carst in actie


Jongerenraad actief tijdens stemming en telling verkiezingen

Woensdag 17 maart 2021 was het weer de feestdag van de democratie. De Nederlandse bevolking kon de nieuwe leden van de Tweede Kamer kiezen voor de komende 4 jaar. Deze verkiezingen zijn de Jongerenraad niet voorbij gegaan. Het was namelijk de eerste keer in Altena dat deze stemming plaatsvond als 1 gemeente. Een logistieke klus waarbij meer dan 30 stembureaus in heel Altena waren en meer dan 35.000 mensen een stem uitbrachten. Een opkomst van 81,4 procent en dat is natuurlijk mooi nieuws. Tijdens het stemmen waren verschillende Jongerenraadsleden actief op de stembureaus als stembureaulid. Ook tijdens het tellen waren verschillende leden van de Jongerenraad betrokken. Hoewel het anders was dan normaal door corona was dit een mooie ervaring voor de leden van de Jongerenraad. Het is interessant om het democratisch proces van een andere kant te zien. 1 ding staat vast: leden van de Jongerenraad zijn volgend jaar weer zichtbaar op de stembureaus in Altena tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 17-03-2021

Anne-Fleur op het stembureau

Jongerenraad in gesprek met twee kandidaten voor de Tweede Kamer 2021

Op 24 februari heeft een groot gedeelte van de Jongerenraad samen met Ingrid Michon en Peter Noordergraaf gesproken over de Tweede Kamerverkiezingen en de campagnes die daarbij horen. Ingrid Michon is nummer 20 van de VVD en Peter Noordergraaf nummer 25 van de SGP. Peter Noordergraaf is een bekende voor de Jongerenraad, hij is namelijk al 12 jaar raadslid in voorheen gemeente Werkendam en nu in Altena. De avond bracht de Jongerenraad in contact met 2 hele verschillende kandidaten die ons vertelden over de ervaringen in de politiek en hoe ze zover gekomen zijn als politici. Hoe voeren politieke partijen campagne en hoe bereiken ze de jongeren zo goed mogelijk waren vragen die gesteld werden. Een goede raad die wij meekregen was, blijf vooral je zelf en doe waar je goed in bent en interesse voor hebt. De 2 kandidaten hebben namelijk altijd politiek als hobby gezien en hadden niet verwacht zover te komen. Een leerzame avond voor de Jongerenraad! 24-02-2021

Samen met Ingrid en Peter in gesprek

Jongerenraad reageert op reactie college b&w jongerenfaciliteiten

Tijdens de Altenaronde van 22 februari heeft de projectgroep jongerenfaciliteiten gereageerd op de reactie van de gemeente naar aanleiding van het onderzoek naar de faciliteiten. Een teleurstellende reactie vond de Jongerenraad en concludeerde dat er niet is ingegaan op verschillende aspecten van het onderzoek zoals op ontmoetingsplekken en het investeren in sportaccommodaties. De Jongerenraad is namelijk van mening dat ondanks corona juist nu de tijd is om voor te bereiden en heeft verschillende oplossingen aangedragen voor dingen die al wel geregeld kunnen worden. Denk hierbij aan de vraag naar studieplekken, dit zou bijvoorbeeld in samenwerking met dorpshuizen al gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast heeft de Jongerenraad benadrukt dat wij een adviesorgaan zijn en graag meedenken naar oplossingen maar de uitvoering hiervan niet tot de taken van de Jongerenraad behoort. Hele reactie is hieronder te lezen. 23-02-2021


Jongerenraad organiseert avond ‘The next Step’

De Jongerenraad heeft op 17 februari 2021 een avond georganiseerd voor jongeren die bijna 18 jaar zijn of in het examenjaar zitten via Zoom. De vraag stond centraal: Wat komt er allemaal kijken bij het 18 worden? Er komt namelijk aardig wat op je af, er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken en je zal veel dingen zelf moeten regelen. Op deze avond hebben verschillende organisaties gesproken die daar wat meer duidelijkheid in konden geven. Zo waren er 4 rondes, een studieronde waarbij iemand van de landelijke studentenvakbond LSVB uitleg gaf over DUO, OV-pas en het wonen in een studentenhuis. De tweede ronde ging over de zorgverzekering die afgesloten moet worden als je 18 wordt en wat daarbij komt kijken. Deze ronde werd vertolkt door een spreker van De Zorgverzekeringslijn. Ronde drie ging over wat er komt kijken bij het op jezelf wonen, en werd er gesproken over huren, kopen en het woningaanbod in Altena. Deze ronde werd vertolkt door een spreker van Woonstichting Land van Altena. Als laatste was de ronde over stemrecht, als je 18 bent mag je namelijk stemmen op verschillende niveaus, wat houd dit in? Deze ronde werd gedaan door de Jongerenraad zelf. Er was natuurlijk ruimte voor vragen gedurende de avond. De Jongerenraad heeft op deze manier jongeren geïnformeerd over deze “Next Step” en was blij met de opkomst! Deze avond ging uit vanuit de projectgroep Jeugd en Financiën. 17-02-2021

De uitnodiging voor de avond

College van B&W reageert op onderzoek jongerenfaciliteiten

Op 16 februari heeft het college van burgemeester en wethouders gereageerd op het onderzoek van de jongerenraad naar jongerenfaciliteiten. Het college erkent dat de behoefte naar studieplekken en uitgaansgelegenheden er is en ingevuld moet worden. Er zijn mogelijkheden met Bibliotheekpunt Cultuurpunt Altena voor de studieplekken. Over de uitgaangsgelegenheden wordt gezegd dat ondernemers uiteindelijk zelf de beslissing nemen om een gelegenheid te openen en dat de coronacrisis alles aan banden heeft gelegd. Initiatieven voor de jeugd worden wel gesteund. De jongerenraad zal hier snel op terugkomen. 16-02-2021. Lees hieronder de gehele reactie van het college:


Jongerenraad presenteert onderzoek faciliteiten aan gemeente

Op 19 januari 2021 heeft Marissa samen met Bram van de projectgroep jongerenfaciliteiten het onderzoek gepresenteerd wat deze projectgroep heeft uitgevoerd onder jongeren in Altena. De projectgroep heeft onderzocht wat jongeren missen aan voorzieningen in het dorp waarin zij wonen en wat er juist wel te doen is de dorpen. Uit de enquete bleek onder meer dat jongeren behoefte hebben aan studieplekken, zodat zij op een rustige plek buiten schooltijd kunnen werken aan opdrachten voor school, bijles kunnen geven of samen te studeren. Daarnaast kwam uit de enquete dat er in veel dorpen nauwelijks uitgaansgelegenheden zijn en dit bijvoorbeeld opgelost kan worden door meer activiteiten in de dorpshuizen voor jongeren te laten plaatsvinden. Daarnaast beschikt lang niet elk dorp over een sportclub en dit zou gecompenseerd kunnen worden met sportveldjes waar jongeren hun energie kwijt kunnen. 19-01-2021. Lees hieronder het artikel uit het AD of zie de link:

https://www.ad.nl/rivierenland/onderzoek-jongeren-in-altena-hebben-behoefte-aan-meer-leer-en-studieplekken~af071e0b/


Installatie nieuw bestuur Jongerenraad

Op 4 januari was de eerste vergadering van de Jongerenraad voor het nieuwe jaar, en het was gelijk een bijzondere vergadering. Na bijna 4 jaar als voorzitter heeft Jacco zijn voorzittershamer overgedragen aan Koen. Daarnaast is ook Nick afgetreden na bijna 4 jaar vicevoorzitter en heeft zijn taken overgedragen aan Lisa. De rest van het bestuur bestaat uit griffier Marissa, Penningmeester Bram en Algemeen bestuurslid Ralph. 04-01-2021

Jacco geeft de hamer aan Koen