2020

Going4Altena wenst iedereen fijne feestdagen!

Het jaar 2020 zit er bijna op en het is zoals voor iedereen ook voor de Jongerenraad een apart jaar geweest. Alles werd na maart online en dat maakte het er niet leuker op. Ondanks dat kunnen we terugkijken op een goed jaar als Jongerenraad zijnde, waarbij we weer nieuwe leden hebben kunnen toevoegen, meer bekendheid hebben verworven en daarbij meer de gemeenteraad hebben kunnen adviseren. Vol positiviteit gaat de jongerenraad het nieuwe jaar in! Zie onze kerstgroet op Facebook en Instagram. 23-12-2020


Jongerenraad pleit voor goed openbaar vervoer

Onlangs werd bekend dat Arriva de dienstregeling het komende jaar moeten laten inkrimpen. Dit komt doordat de ov-sector grote verliezen leidt door de coronacrisis. Waar er precies in de dienstregeling geschrapt wordt, is nog niet bekend. Nick en Zaida schreven een brief naar het College van B&W om aandacht te vragen voor dit probleem.

‘Het openbaar vervoer is van essentieel belang voor jongeren, met name in een gemeente als Altena. Daar komt voor ons als jongerenraad bij dat het openbaar vervoer al niet optimaal is in Altena. Het kost jongeren al veel moeite om een kwalitatief goede reis van deur tot deur te maken vanuit Altena. Kortom, het openbaar vervoer laat in de gemeente Altena nog te wensen over en een verdere bezuiniging zou voor jongeren desastreus kunnen zijn. School, werk en recreatieve locaties buiten Altena zullen minder goed bereikbaar worden en dit maakt Altena als gebied weer minder aantrekkelijk voor jongeren.’ Zie hieronder de gehele brief. 16-12-2020


Jongerenraad geeft visie aan VNG voor coronaproof nieuwjaar

Eind november werd de Jongerenraad gevraagd om na te denken over ideeën rondom het oud en nieuw vieren tijdens de coronacrisis. De Verening van Nederlandse Gemeenten vroeg hier naar, en daar zijn wij op ingegaan. De Jongerenraad heeft een brief opgesteld met enkele ideeën voor de VNG om toch leuk het nieuwe jaar in te gaan. Helaas werd er in de week erop al een verzwaring van de coronamaatregelen aangekondigd, waardoor nog minder kon. Ondanks dat waren we blij dat de VNG de Jongerenraad had benaderd en open stond voor onze ideeën. Zie hieronder de brief. 02-12-2020


Projectgroep Openbaar Vervoer brengt eerste advies uit

Tijdens de virtuele thema-avond over mobiliteit op 17 november 2020 heeft Talar namens de projectgroep OV van de Jongerenraad het eerste advies toegelicht aan verschillende deskundigen. Een goed openbaar vervoer in Altena is essentieel voor jongeren. Het openbaar vervoer is voor jongeren uit Altena belangrijk om in de steden te komen waar zij onderwijs volgen. Wij denken dat er nog dingen beter kunnen aan het huidige openbaar vervoer in Altena. Daarnaast kijkt de jongerenraad graag naar andere mogelijkheden van vervoer die interessant kunnen zijn voor Altena. Wij hopen met dit eerste advies de gemeenteraad te informeren over het belang van goed openbaar vervoer en vragen de gemeenteraad ook verder te kijken naar andere manieren van vervoer voor in de toekomst. De Jongerenraad hoopt betrokken te blijven bij de vorming van de Mobiliteitsvisie 2040 van de Gemeente Altena Zie hieronder het advies. 17-11-2020


Jongerenraad doet verkeersveiligheidactie “Zet je licht aan”

Een betrokken inwoner van Werkendam wees ons erop dat er veel jongeren zonder licht fietsen ochtends. Nu het winter aan het worden is, is het al vroeg donker en is licht op de fiets noodzakelijk voor de verkeersveiligheid. De Jongerenraad vindt dit een belangrijk onderwerp dus ging hiermee aan de slag. Jongerenraadslid Zaida kwam met het idee om op de fietspaden die veel gebruikt worden door jongeren met een spuitbus het sjabloon “Zet je licht aan” op de paden te spuiten. Deze sjablonen werden door de centrale overheid aangeboden om fietsers er aan te herinneren om hun licht te gebruiken. We hadden de sjablonen zo binnen en de vergunningen om te spuiten waren zo binnen! In de tweede week van november zijn verschillende leden erop uit getrokken om dit aan te brengen op fietspaden in hun dorp. Daarnaast is de poster van de Rijksoverheid ook verspreid op onze kanalen. Zie hier onder het resultaat. 14-11-2020


Succes voor Jongerenraad: duurzaamheidsprogramma definitief aangenomen

ANDEL/SLEEUWIJK- Leerlingen van het Curio Prinsentuin Andel en het Altena College gaan in 2021 aan de slag met duurzaamheid. Nadat Jongerenraad Going4Altena aankaartte dat er vraag is naar meer onderwijs over duurzaamheid, onderneemt de gemeente nu actie en ondersteunt zij scholen bij het invoeren van het duurzaamheidsprogramma Eco-schools.

Bij dit programma gaan scholieren aan de slag met duurzaamheid binnen de school. Ze gaan kijken wat de problemen zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Scholen kunnen zelf kiezen aan welke thema’s gewerkt wordt. Aan het eind van het programma kunnen ze een internationaal keurmerk ontvangen: de groene vlag. Het Curio Prinsentuin Andel en het Altena College hebben al toegezegd in 2021 te beginnen met het lesprogramma.

De jongerenraad is blij met dit initiatief. “Wij merkten dat er onder jongeren onrust heerst over duurzaamheid. We horen vaak dat we nu op een kantelpunt zitten voor het klimaat, maar eigenlijk weten jongeren helemaal niet goed wat ze eraan kunnen doen”, zegt jongerenraadslid Zaïda Floren. “Als daar les over gegeven wordt en scholieren er zelf mee aan de slag kunnen, lijkt ons dat een goede oplossing.”

En daar was de gemeente het ook mee eens. “Voor volwassenen is het soms misschien moeilijk om vaste gewoonten aan te passen voor het klimaat, maar als jongeren dat van jongs af aan al leren zal dat veel gemakkelijker gaan”, zegt Peter van der Leeden, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Altena. “Omdat we het belangrijk vinden ondersteunen wij de scholen vanuit de gemeente met een tegemoetkoming in de kosten.”

Met het Altena College en het Curio Prinsentuin Andel is de eerste stap gezet, maar wat Van der Leeden betreft blijft het daar niet bij. “We zijn nu aan het kijken of andere scholen ook willen aansluiten en wat de mogelijkheden zijn voor de basisscholen in de gemeente.”

Interview door BeleefAltena, tekst Marel van Andel 02-11-2020


Interview over radiostilte actieplan drugs

De brief die de jongerenraad opstelde om nogmaals aandacht te vragen voor het drugsprobleem trok ook de aandacht van de lokale media. Een paar dagen later werd Ralph den Dekker geïnterviewd door het Algemeen Dagblad naar aanleiding van de geschreven brief. 29-09-2020

Zie hiernaast het resultaat of bekijk het via:

https://www.ad.nl/rivierenland/jongeren-die-alarm-sloegen-over-drugs-balen-al-zeven-maanden-niets-gehoord~a9f50204/


Jongerenraad denkt mee tijdens woonconferentie

Dylan Ribbers, Anne-Fleur de Haas en Bram de Keijzer waren 24 september te gast bij de woonconferentie op het Altena College. De woonconferentie is een opmaat naar de komende woonvisie die in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn. Naast dat de Jongerenraad aanwezig was waren ook verschillende wooncorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisatie aanwezig om te praten over wat de problemen zijn rondom wonen, de vraagstukken en wat de kansen en rol van de gemeente hierin kan zijn. Belangrijk is dat er geen krimping van de bevolking van Altena wordt verwacht tot 2040 en dat er meer dan een kwart van de bevolking in Altena in 2040 65 jaar en ouder is. De Jongerenraad komt later dit jaar met een advies, wat het beste is om Altena woonbaar te houden voor de jongeren. 24-09-2020


Jongerenraad vraagt opnieuw aandacht voor aanpak drugs

Sinds 25 februari 2020 heeft de jongerenraad niks meer gehoord van de gemeenteraad en het college over het actieplan jeugd en drugs. De jongerenraad wil graag dat het plan nu eindelijk afgerond wordt en in werking gaat treden. De afgelopen 7 maanden heeft de gemeente het drugsgebruik op zijn beloop gelaten en dat baart de jongerenraad zorgen. De jongerenraad heeft hierdoor een brief opgesteld en naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Vragen die wij hebben gesteld: Wat is de stand van zaken van het actieplan drugs? Wat is de reden(en) dat het opstellen en uitvoeren van het actieplan zoveel tijd in beslag neemt? Wanneer kan het plan uitgevoerd worden?Wij hopen hier zo snel mogelijk antwoorden op te krijgen en dat dit maatschappelijk probleem nu echt aangepakt gaat worden. 25-09-2020

Zie bestand voor de brief


Installatie nieuwe leden jongerenraad

Op dinsdag 22 september 2020 werden maar liefst 7 leden officieel beëdigd door burgemeester Egbert Lichtenberg. Elise Van Spijk, Ralph den Dekker, Lisa Schreuders, Anne-Fleur de Haas, Lucas van der Kruit, Bram de Keijzer en Nina Koch zijn nu volwaardig lid van de jongerenraad. De jongerenraad bestaat nu uit 19 leden en na de beëdiging kregen de nieuwe leden een speltje en een bos bloemen van de burgemeester. De burgemeester was blij dat deze speciale gebeurtenis kon plaatsvinden, helaas wel zonder publiek. “We zijn blij dat dit weer kan plaatsvinden, want de jongerenraad heeft bij ieder van ons een warm plekje in ons hart” vertelde Lichtenberg. En vertelde dat de gemeenteraad gezegend kan voelen dat er zoveel jongeren bezig zijn met wat hen bezighoudt in Altena. Kortom, een speciale avond met mooie woorden voor de jongerenraad. 22-09-2020


De Jongerenraad zorgt voor verlichte fietspaden

Op maandag 11 mei 2020 heeft Carst Janszen samen met wethouder Roland van Vugt de eerste lantaarnpaal aangezet tussen Andel en Giessen op de Parallelweg. Weer een mooi resultaat na inspanningen van de jongerenraad en gemeenteraad samen.

De komende tijd worden er nog 3 fietspaden verlicht in Altena. Het zijn belangrijke routes voor scholieren in Altena. In mei 2018 schreef de jongerenraad een adviesrapport naar aanleiding van een enquete over verkeersveiligheid die door meer dan 300 scholieren werd ingevuld. Na het in kaart brengen van de resultaten hebben wij ingesproken en de bevindingen en de adviezen werd positief ontvangen door de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde 100.000 euro beschikbaar voor dit project om Altena wat veiliger te maken voor de scholieren. 11-05-2020

Carst Janszen zet de eerste lantaarn aan tussen Giessen en Andel

Jongerenraad stelt vragen over verplaatsing Aldi Werkendam

De verplaatsing van de Aldi naar de Werkina in Werkendam heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid en de faciliteiten die daar liggen. De Jongerenraad vraagt zich af of het verantwoord is om zoveel extra verkeer naar deze locatie te halen. In de zomer is het druk met vele kinderen die naar het zwembad gaan. Doordeweeks en in het weekend gaan er veel mensen naar de sportfaciliteiten die rondom de desbetreffende locatie liggen.

Daarnaast is de aangewezen locatie voor de Aldi een terrein waar jaarlijks verschillende evenementen plaatsvinden zoals de feestweek van de oranjevereniging. Het is een evenement waar veel jongeren uit Werkendam en omgeving naar toekomen. Om die reden maken wij ons hard, omdat het een gemis zou zijn als deze evenementen buiten de kern gehouden moeten worden. 25-04-2020